gedichten over Vriendschap

Deze pagina heb ik gemaakt in de donkerste dagen van mijn leven.
Langdurige zorgen, verdriet en ziekte zorgde er voor, dat
ik nu weet wie mijn Echte Vrienden zijn.

Home

Bedankt lieve Vrienden
Lieve Vriend
Bundy
Ziende blind
Vriendschap is....
Internet Vriendschap
Donkere Dagen
Ware Vriendschap
Eerlijke Vriendschap
Twee Gezichten
Een echte Vriend
Lief en Leed
Onze Vriendschap
Vriendschap voor het Leven
lieve Vriendin
De spiegel van je hart


Bedankt lieve Vrienden
Bedankt Vrienden
Dit gedicht draag ik op aan al mijn Vrienden,
die mij steunen en van mij houden in deze donkere tijd, ondanks
dat die tijd al heel erg lang duurt.

Besef... dat ik niet alleen sta in de duistere kou
en denk aan mijn vrienden waar ik van hou

Ik denk... aan al mijn zorgen,
en hoop op een betere morgen

Ik denk... aan liefde en geluk,
daarover maak ik mij allemaal druk

Ik denk er over om het op te geven,
nee...er zijn nog mensen die om mij geven.

Daardoor zullen mijn tranen verdwijnen,
ik wil niet nog verder weg kwijnen.

Daarvoor, dank aan mijn lieve vrienden,
ze lieten mij niet gaan.....

jullie zijn echte vrienden en...
geven steun en zin aan mijn bestaan.

Door jullie kan ik weer positief denken,
ik wil jullie graag hetzelfde schenken.

Liefde aan jullie geven
met ...Vriendschap voor het leven.
Een vriend is iemand die het lied van je hart kent. En het opnieuw kan laten zingen als jij het even vergeten bent.
naar boven

 

lieve Vriend
lieve vriend
Dit gedicht heb ik gemaakt voor een hele
speciale vriend....mijn internet broer Savino.

Soms voel ik mij eenzaam en verlaten
dan zoek ik een lieve vriend op
om er even over te kunnen praten.

Een vriend waar ik alles mee kan delen
één die wil luisteren
en waarbij ik niet hoef te fluisteren.

Een vriend eerlijk, liefdevol en oprecht
die als dat nodig is
de waarheid tegen mij zegt.

Een vriend die mij weer vrolijk maakt
die ik volkomen kan vertrouwen
één waar ik echt op kan bouwen.

Die vriend dat ben jij...
je bent voor mij, een rots in de branding
bij jou heb ik altijd een veilige landing.

Bij jou ziet alles er anders uit,
ik voel mij veilig en geborgen
en dan verdwijnen al mijn zorgen.

Lieve vriend, Ik hou van jou,
met jou kan ik alles delen en alles dragen
ik zal onze vriendschap koesteren, alle verdere dagen.

Een blik, een woord een stille wenk.....elkaar zo kennen is een geschenk.

naar boven

 

Bundy
Onze hond
Bundy, mijn lieve maatje
in gedachte maak ik nu
met jou een praatje.

Voel ik weer je zachte vacht
fier en trots zie ik je zitten
altijd alert en altijd op wacht.

Op mij gericht, jouw trouwe hondenogen
je grote kop ietsje schuin
vragend en lief naar mij toe gebogen.

Ik zie ons samen rennend op het strand
beide stil genietend
van het water en het zand.

Ik wil je even laten weten
dat zo lang als ik leef
ik jou nooit zal vergeten.

Als ik aan jou denk is alles even fijn
voor ons was het genoeg
als we maar bij elkaar konden zijn.

Bedankt hoor, lieve trouwe vriend
jij hebt nu geen pijn meer
maar de rust, die jij zo hebt verdiend.

Vriendschap geeft ogen aan de afstand en een stem aan de stilte.

naar boven

 

Ziende Blind
Ziende blind
Met dank aan Hennie die dit gedicht heeft geschreven.
Zijn website vindt u Hier.......

Sommige mensen zijn ziende blind
Weten niet wie echte vrienden zijn
Ook al ben ik deze weg doorgegaan
Gelukkig ben ik nu veel sterker
En niet meer ziende blind
Ik weet nu dat ik echte vriendschap vind
Die leven je leven met je mee
In goede en in slechte dagen
Vrienden zijn niet diegene
Die je slechts moet behagen
Die je moet houden heel tevree
Die je moet volgen zoals het hun zint
Want dan ben je echt ziende blind
Echte Vrienden, zijn vrienden die alles van je weten en toch atijd van je houden.
naar boven

 

Vriendschap is......
Vriendschap is
Vriendschap is... als een bloeiende roos
warm als het zonlicht
geborgen....je veilig voelen
als in een zachte fluwelen doos.

Vriendschap is, troosten en koesteren
alles met elkaar delen
huilen, lachen en plezier maken
en helpen, elkaar helen.

Vriendschap ....., door dik en dun
er altijd zijn voor elkaar
indien nodig, een opbeurend woord,
of een lief gebaar.

Ik dacht, nu is dat er voor mij
nu heb ik hen gevonden
zij laten mij nooit vallen
dit wordt nooit ontbonden.

Ik dacht, op hun kan ik vertrouwen
zij laten mij nooit in de steek
een heel leven verder bouwen
maar.....het tegendeel bleek.

Plotseling taande hun interesse
al schrijvende kreeg ik geen antwoord meer
bleef toch proberen hun te bereiken
geen reactie.....het doet ongelooflijk zeer.

Te beseffen ze willen jou niet meer
afgedankt...aan de zijlijn gezet
ze vinden jou zorgen te zwaar
ze kwamen alleen voor de pret.

Op dit moment is mijn leven zwaar
er valt weinig pret te beleven
Ik heb daar niet om gevraagd
het is mij ook maar gegeven.

Verdriet....eenzaamheid blijf over
ik had zo graag hun vriend willen zijn
met hun alles willen delen
maar blijf achter, met alleen de pijn.

friende are flowers in the garden of love.
naar boven

 

Internet Vriendschap
internet vrienschap

Het is een klein gebaar
vrienden zijn onder elkaar
wat is mooier zonder te klagen
elkaar te steunen zonder te vragen
we wonen allen ver van elkaar
maar proberen er te zijn voor elkaar
allen mensen met een hart, en niet van steen
vriendschap met een glimlach
gewoon simpel een arm om je heen
de één heeft het makkelijk de ander zwaar
maar vrienden ben je, om er te zijn voor elkaar
we laten een traan, en hebben pret
dat zijn vrienden die je vind op internet

vriendschap is het enige cement dat de wereld bij elkaar houd.
naar boven

 

Donkere dagen
Donkere dagen
Het kan toch niet waar zijn
ik heb moeite het te geloven
waarom doen jullie mij zo pijn
zal dit mijn liefde doen doven.

Heb ik mij dan zo vergist
wat heb ik dan niet opgemerkt
heb ik iets gemist
waarom ben ik zo afgewerkt.

Duurde mijn pijn voor jullie te lang
hadden jullie geen zin meer mijn zorgen te delen
jullie gedrag maakt mij vreselijk bang
is het dat waarom jullie niet meer mailen.

Geen begrip voor mijn moeilijke besluit
het was voor mij al moeilijk genoeg
jullie gingen er van door met de buit
ik alles kwijt...ook al mijn gezwoeg.

Twee jaar van mijn leven
heb ik mijn uiterste best gedaan
jullie mijn hart gegeven
en voor jullie dag en nacht klaar gestaan.

In mijn donkerste dagen van mijn leven
had ik een schouder nodig om op te leunen
ik kon jullie toen dat alles even niet geven
jullie hadden toen geen zin meer om mij te steunen.

Ik voel mij ontzettend bedrogen
jullie hebben van alles verzwegen
mij van alles voor gelogen
en ik heb een klap in mijn gezicht gekregen.

Weg waren mijn "vrienden" weg al mijn dromen,
zo'n pijn, waar heb ik dit aan verdiend
ik probeer nu overeind te komen
luisterend naar de muziek van een ware Vriend.
Ware vriendschap is een Geschenk.

naar boven

 

Ware Vriendschap
ware vriendschap
Soms gaat je leven niet over rozen
je zit dan in de put, hebt verdriet
toch heb je er niet voor gekozen.

Het lot neemt je soms bij de hand
een verdrietig zijpad in
je wordt door ellende overmand.

Eigenlijk wil je dan alleen nog huilen
weg kruipen diep in een hoekje
of je plekje voor een ander ruilen.

Dan is er ineens die ene ware vriend
waarbij je, verbaasd denkt
waar heb ik dat aan verdiend?

Een vriend die alles mee wil dragen
je, jezelf mag zijn en.... zonder bijgedachte
zonder iets terug te vragen.

Een vriend die ware vriendschap geeft
in goede en slechte tijden
één die je laat voelen dat je leeft.

wij hebben elkaar gevonden
ik ben een gelukkig mens
wij twee zijn voor altijd verbonden.

Beide doen we alles voor elkaar
zonder een wederdienst
en zonder enig bezwaar.

Vriendschap, in de beste zin van het woord
onzelfzuchtige vriendschap
zoals echte vriendschap hoort.

een vriendschap die je zelden vindt
waar je beide voelt
ik mag er zijn, ik wordt bemind.

Een vriendschap heel puur en heel rein
waar we van genieten
en heel zuinig op zullen zijn.

Een vriend is iemand die alles van je weet en toch van je houd.
naar boven

 

Eerlijke Vriendschap
eerlijkheid
Vriendschap door eerlijkheid verbonden
is niet zo snel gevonden.

Maar heb je het eenmaal vergaard
was het, het zoeken meer dan waard.

Want al snel zal dan blijken
dat het je leven enorm zal verrijken.

Pas als je eerlijke vriendschap wil geven
Zal die vriendschap het overleven.

Is hij echter door oneerlijkheid verbonden
slaat het diepe pijnlijke wonden.

Die vriendschap blijft mank en bijziend
omdat hij door oneerlijkheid is verdiend.

Deze vriendschap zal het niet overleven
omdat je in vriendschap eerlijkheid hoort te geven.

Mijn hond gaf vriendschap, zoals het hoort
Deze werd nimmer door oneerlijkheid verstoord.

Zouden meer mensen ook zo zijn
was er op de wereld een stuk minder pijn.
Zelfs mijn beste vriend, psalm 41

naar boven

 

Twee Gezichten
Twee Gezichten

Een vriendschap gevonden
met een moeizame start
na korte tijd ontbonden
hij, trapte keer op keer op mijn hart.

Mijn muziek, voor mij heel belangrijk
is niet goed genoeg voor hem,
ik moet spelen zoals hij
verzekerde hij mij met klem.

Hij boorde mij letterlijk de grond in
stopte halverwege de song
kwetste mij, met bijtende woorden
en een scherpe tong.

Het moet wat losser
niet zo houterig en strak
blijkbaar kon het hem niets schelen
dat op dat moment, mijn hart brak.

Ik sloeg dicht, voelde mij waardeloos
durfde niets uit te leggen
begon met lood in mijn schoenen
opnieuw te spelen, zonder iets te zeggen.

Overdonderd als dat ik was
mijn muziek, niet in tel
wat is dat voor vriendschap
plotseling voel ik mij heel erg onwel.

Mijn muziek, mijn trots
dan uit het niets, heel plots
lelijk, helemaal niet goed
voor maanden verloor ik de moed.

Het geloof in mijzelf verloren
maanden niet spelen, diepe ellende
wie helpt mij nu
tot wie kan ik mij wenden.

Ik had hulp nodig om te helen
en weer in mijzelf te geloven
met hulp van een echte muziekvriend
kwam ik dat na maanden te boven.

En durf ik jou nu ook te laten weten
dat jij blijkbaar bent vergeten
ieder, speelt op zijn eigen manier
dat is niet lelijk maar…voor plezier.

Al speel ik anders
en niet zoals jij
wel laat ik ieder in zijn waarde
niet zoals jij dat deed, met mij.

Met mijn muziek is niets mis
vele malen heb jij mij pijn gedaan
alles moet volgens jou recept
jij, jij ziet alleen jezelf maar staan.

Ik hoop dat dit nooit tegen jou keert
en dat men net als bij mij
kwetsende spottende dingen
over jou muziek en spelen beweerd.

Gebeurt dat wel, dan zal jij weten
Er heeft een valse vriend naast mij gezeten
deze heeft nooit een vriend kunnen zijn
hij heeft twee gezichten en doet je steeds pijn.

Een ware vriend geeft hoogstens opbouwende kritiek
deze is oké en maakt je blij en niet ziek
je deelt dan samen een liefhebberij
nooit is er sprake van alleen IK, dat is altijd een WIJ!
Wie zich bekommert om een vriend in nood. Job hoofdstuk 6 vers 14

naar boven

 

Een Echte Vriend
Echte Vriend
Er is soms veel verdriet
het leven doet dan heel erg pijn
je vraagt je dan af
wanneer, hebben we het nu weer fijn.

Vrienden heb je bijna niet meer om je heen
ik voel mij dan echt heel alleen
je verlies dan gevoelsmatig terrein
en voelt je ontzettend klein.

in tijd van pijn word je door sommige gemeden
ik denk,blijkbaar is dan de reden
dat ze er niet mee om kunnen gaan
makkelijker is, om je niet te zien staan.

ik voel mij dan nog erger bezeerd
hebben ze het dan nooit geleerd
hoe ware vrienden zich gedragen
een echte vriend hoeft je niet te vragen.

Deze weet het zonder iets uit te leggen
je hoeft dan niets te zeggen
er wordt dan soms geen woord gerept
deze weet en voelt wat je nodig hebt.

Vriendschap is alles....echt alles delen.

naar boven

 

Lief en Leed
lief en leed
Verwikkeld in een enorme strijd
dan raak je vrienden kwijt.

Toch heb je het niet voor het kiezen
verdriet, ik ga mijn moeder verliezen.

Voor zo ver ik weet
deel je met vrienden lief en leed.

Toch geldt dat niet voor iedereen
dat is, waar ik intens om ween.

Het duurt al heel lang
En het smaakt heel wrang.

Ik schrijf, kruip dan in mijn pen
hoor niets meer terug van hen.

Ineens heeft men het te druk
een mooie vriendschap gaat stuk.

Deze vriendschap was blijkbaar te teer
voor hen, besta ik nu niet meer.

En waarom zul je, je af vragen
te teer om lief en leed te dragen.

Door dik en dun, ze hebben het niet geleerd
mijn verdriet, is tegen mij gekeerd.

Het delen van lief, leed, vreugde en pijn
zoals echte vriendschap hoort te zijn.

Zij hebben en kunnen mij dat niet geven
zoals vriendschap bedoelt is….voor het leven.

naar boven

 

Onze Vriendschap
Dees
Onze vriendschap, heel mooi heel puur
we gaan voor elkaar door het vuur.

Onze hobby die we samen delen
Muziek, keyboard elkaar mailen.

Een lief gebaar, een stille wenk
een mooi muzikaal vrienden geschenk.

Ieder mens heeft dat wel eens nodig
het maakt soms, woorden overbodig.

Een vriend die moeite voor je doet
dat doet ieder mens toch goed.

Ik had het moeilijk, jij deed dat voor mij
verwarmde mijn hart en maakte mij weer blij.

Jij hebt het gevoeld, keek in mijn hart
dank je wel hoor, lieve schat.

In gedachte ben ik je aan het omarmen
zodat jij je ook altijd aan mij kan warmen.

Onze vriendschap, mooi puur en rein
als je mij nodig hebt, zal ik er altijd zijn.

naar boven

 

Vriendschap voor het Leven
Vriendschap voor het leven.

Soms, in donkere dagen begin ik te schrijven
om pijn en zorgen wat te verdrijven.
Dan wordt schrijven een grote troost
waar een schrijver, de zorgen in loost.

Gedichten, het worden er dan steeds meer
het geschreven woord, waar ik op teer.
Gevoelens, vliegen dan op mijn papier
Met mijn hart behoedzaam op een kier.

Schrijven, het vermengd zich met mijn  leven
soms, door verdriet gedreven.
Dan weer vreugde met iedereen delen
of van pijn en wanhoop helen.

Het schrijven, voor mij een grote vriend
maakt mijn hart en gevoelens ziend.
Zorgt voor balans in mijn bestaan
steekt voor mij in het donker een lichtje aan.

Het schrijven, mijn vriend, mijn maatje
het is in mijn leven een echt kameraadje.
Mijn gedichten, met woorden geschreven
Een vriendschap, voor het leven.

naar boven

Lieve Vriendin
lievevriendin

laat de deur van hart
altijd op een kier
geniet van je leven
en maak plezier.

Verspeel je energie
niet aan negatieve dingen
ze zijn het niet waard
en laten jou hart niet zingen.

Het leven kan mooi zijn
en het leven kan stinken
zorg er altijd voor
niet in verdriet te verdrinken.

Hou van mens en vriend
die ook houden, van jou
zij zullen er altijd zijn
en zetten je niet in de kou.

Kom op voor je eigen leven
Wordt weer een blij mensenkind
hou van jezelf
je wordt door vele bemind.

Dit is mijn wens, voor jou
droom en maak jou dromen waar
dan komt ook voor jou
door de tijd alles voor elkaar.

naar boven

De Spiegel van je hart
De spiegel van je hart

Soms, heel soms ontmoet je een heel bijzonder mens, waarbij je voelt en weet dat het een voorrecht is deze te leren kennen.
Mij overkwam dat,  Johan is zijn naam, hij is 76 jaar en al heel lang samen met zijn Anneke. Ik heb hem leren kennen via
mijn keyboardwebsite, zijn vrouw heeft Altzheimer en hij verzorgt haar alle dagen, om wat te verpozen is hij Keyboard
gaan leren en ik ondersteun hem via de e-mail  al een tijdje daarin.
Uit groot respect en diepe vriendschap heb ik dit gedicht voor hem gemaakt.

Johan,
mijn lieve vriend
soms is de mensheid bijziend
ze zien de waarde niet van het leven
dat ons door de Heer is gegeven.

Jij echter, bent een bijzondere man
met een prachtig levensplan
samen met Anneke jou lieve vrouw
blijven jullie de ware intentie trouw.

Ik heb jou,
Johan leren kennen als een integer mens
met je liefde voor Anneke zonder grens
internet bracht ons samen
jij wil je op keyboard bekwamen.

Je schreef mij,
ik ben zesenzeventig jaar
al jaren met Anneke liefdevol bij elkaar
nu zij Altzheimer heeft gekregen
verzorg jij haar met Gods zegen.

Daarbij,
om wat te verpozen
heb je muziek gekozen
je wilt keyboard leren spelen
en ik denk met jou Anneke delen.

Via mijn website,
heb je mij gevonden
en mij een email gezonden
voor ondersteuning bij het leren
schreven we al meerdere keren.

Je schrijft,
dat Anneke verder weg glijdt
maar zeker ben je bereid
haar zo lang te verzorgen als je kan
Johan je bent een liefdevolle man.

Dan vervolg je,
in liefde gegeven
doet eeuwig leven
zij die aan zichzelf verzaken
zullen tot God geraken.

Prachtige woorden,
van een lieve moedige man
met een heel mooi levensplan
die ik zeker graag blijf ondersteunen
met het leren van muzikale deunen.

Samen met de Heer,
is muziek de spiegel van je hart
deze verzacht alle smart
geeft mensen vreugde in het leven
mijn bijdrage aan jou is, met liefde gegeven.

naar boven
of
terug naar het hoofdmenu

20013 by Gre Hulspas All Rights Reserved.