God is Liefde

God

In mijn leven heeft God een hele belangrijke plaats.
Hij is mijn steun, mijn Vader....
Ik heb hem lief.

Home


Vader
Uw kind
Laat God ons leiden
Lieve Vriendin
Dankbaar
Lieve God de Vader
Dank u God
Het Leven
Ik droomde eens
Mijn Kindergebedje

 

Vader
Vader

Vader, ik wil U nederig vragen
de pijn samen met mij te dragen
ik kan het niet langer alleen
en blijf niet meer op de been.

De pijn,duurt nu al zo lang
ik ben zo vreselijk bang
dat ik liever bij U wil zijn
bij U, is alles mooi en fijn.

Vader, wil U mij helpen
mijn tranen en verdriet te stelpen
ik wil zo graag een beetje gelukkig zijn
en niet meer voelen, al die pijn.

Ik vraag het u, met neergeslagen ogen
met mijn hoofd diep gebogen
en mijn handen samen
mijn gebed aan U……
Amen.

naar boven

 

Uw Kind
Uw Kind
Dit gedicht draag ik op aan een hele lieve vriend,
die mij geholpen en gesteund heeft na het
overlijden van mijn vader.

Altijd verlangen naar een vader
waar je dicht bij kan zijn
je mee kan praten
over al je zorgen en je pijn.

Een vader waarbij je warmte vindt
die als hij naar je kijkt
vol trots zegt, dat is mijn kind
zij heeft mijn leven verrijkt.

Mijn vader zei dat geen enkele keer
en overleed zonder mij in zijn leven
dat doet ongelooflijk zeer
ik had hem zoveel te geven.
 

Terug denkend aan mijn jeugd
ben ik God om hulp gaan vragen
het doet te veel pijn
Ik kon het alleen niet meer dragen.

God heeft mijn nood gezien
en jou naar mij gezonden
want jij lieve vriend.....
 jij bent onomstotelijk met hem verbonden.

Bij jou had ik voor het eerst het gevoel
dat het verhaal van mijn vader niet raar was
jij geloofde mij gewoon....
en begreep precies wat ik bedoel.

En toen, dat eerste gebed samen met mij
het ontroerde mij zeer
en maakte mij weer een beetje blij
ik voelde de warmte, van Onze Lieve Heer.

Ik heb veel van jou geleerd
bijvoorbeeld dat je, je levenstij kan keren
al ben je nog zo bezeerd
Dat je bij God veilig bent en niets je kan deren.

Lieve vriend ik wil je danken daarvoor
jij hebt mij de weg gewezen
 dat ik er ook bij  hoor
en dat ik er mag zijn ....dat ik mag er wezen.

Lieve Heer, Dank  U Wel voor deze vrind
die mij de weg heeft gewezen
zodat ik nu weet
dat ik mag zijn uw kind.

naar boven

 

Laat God ons leiden
Laat God ons leiden
Dit gedicht is door mijn Moeder geschreven
toen zij 19 jaar was.
Een van de mooiste gedichten die zij ooit geschreven heeft.

Gaat saam van hier niet twee maar één
het volle leven tegen.


Zo God de derde is in ons verbond
wordt alles ons een zegen.


Hef dan tot Hem u oog, u hart
de ingevouwen handen.

De handen, zo in God gelegd
dan zijn het onverbreekbare banden.

En laat komen dan wat komen wil
zij tegenspoed ons beide.

Zij licht, zij duister op ons pad
laat God ons leiden.

naar boven

 

Lieve Vriendin
Lieve Vriendin

Dit gedicht hoort eigenlijk op drie pagina's thuis, De Liefde, de
Vriendschap en de God pagina....Ik heb gekozen voor deze.
Deze vriendin draag ik voor altijd in mijn hart.


Wij hebben elkaar,
op een bijzondere manier leren kennen
samen gebracht door God met hulp van Jan
beide moesten wij even wennen.

Maar dat was maar van korte duur
we raakte aan de praat
en al gauw opende jij
mijn gesloten hart...mijn dikke muur.

Je nam mij bij de hand
tussen ons ontstond een band
liefde voor God bracht ons samen
ik denk, beide kunnen we dat beamen.

God heeft jou naar mij gezonden
Hij heeft ons voor altijd verbonden
en nu…..nu nadert jou vertrek
Hij heeft je geroepen naar een nieuwe plek.

En ik...ik die jou bemind
heb er met God en jou over gesproken
ik zie het nu in, wat God verbindt
wordt nimmer echt verbroken.

Ik bid voor jou om Gods zegen
je blijft altijd in mijn hart
ook al ga je ver weg
en scheiden hier onze wegen.

Jou wil ik danken
voor alle fijne uren
voor het openen van mijn hart
En het afbreken van mijn muren.

Voor de fijne Bijbelstudie
hier in de kerk
ik heb het altijd geweten
voor jou, was dat nimmer alleen maar werk.

In mijn gebed zal ik God vragen
jou bij te staan deze stap te dragen
vertrouw op Hem, Hij neemt je bij de hand
zoals in het gedicht, van de voetstappen in het zand.

naar boven

 

Dankbaar
Dankbaar
Grillig is de weg,
 die ik moet gaan
 Om vol overgave,
 te leren vertrouwen.
 
 Al voel ik U niet door pijn
 toch weet ik,
 dat ik niet alleen zal zijn.
 U zal mij leiden op mijn weg,
 als ik maar luisteren wil.
 Daarom sta ik even stil
 om duidelijk te horen,
 te leren om te vergeven.
 Te laten mijn verleden,
 om mijn leven nu
 te durven leven.

naar boven

 

Lieve God de Vader
Lieve God de Vader

Het leven te zwaar om te dragen,
mijn tranen zijn op
en ik begin mij af te vragen..

Waarom dat verdriet en al die pijn
angst voor wat nog gaat komen,
wanneer mag ik weer vrolijk zijn.

Het duurt nu al zo lang
het houd maar niet op,
Voortdurend staat mijn leven op zijn kop.

Daarom is mijn vraag aan God de Vader
door middel van dit schrijven.
Wilt u ons helpen Heer,
zodat we bij elkaar mogen blijven.

Geef ons kracht om alles te doorstaan,
zodat we weer zonder angst.
Maar met blijdschap,
verder met ons leven kunnen gaan.

naar boven

 

Dank u God
Dank u God
Lieve God, vandaag wil ik u eren
u bent mijn Vader
Ik hoef niet langer liefde te ontberen.

U zond u dienaar op mijn pad
na jaren van diep verdriet
en ik u bijna vergat.

Ik heb mijn weg terug naar u gevonden
de pijn werd zachter
Ik voel mij voor eeuwig verbonden.

Wetend....nu, dat u altijd mijn Vader wil zijn
u met mij mee wil dragen
Al mijn zorgen en pijn.

Dank u Vader, dank u God
Ik zal op u vertrouwen
proberen moedig te dragen, mijn lot.

naar boven

 

Het Leven
geborgen

Het leven kan mooi zijn
het leven kan stinken.
Soms is het heel fijn
dan weer, dreig ik te verdrinken.
Grote hoogtes, diepe dalen
ik probeer het allemaal te vermalen.

Lief en leed, het hoort erbij
en met God aan mij zij
weet ik, ik kom alles te boven
daarin wil ik altijd blijven geloven.
Al is mijn leven nog zo zwart
ik kom er wel, U zit in mijn hart.

Bij U voel ik mij geborgen
en verdwijnen even, al mijn zorgen.
Elke avond kom ik u bezoeken
met een gebed of het lezen van Uw boeken.
Lieve Vader, wanneer u dit leest
voel en weet ik, we zijn weer even samen geweest.

naar boven

 

Ik droomde eens
Ik droomde eens
Ik droomde eens en zie ik liep
aan 't strand bij lage tij
Ik was daar niet alleen, want ook
de Heer liep aan mijn zij.

We liepen samen, het leven door
en lieten in het zand
een spoor van stappen, twee aan twee
de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij
en zag mijn levensloop
in tijden van geluk en vreugd
van diepe smart en hoop.

Maar als ik goed het spoor bekeek
zag ik langs de hele baan
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.

Ik zei toen, "Heer waarom dan toch?
Juist toen ik u nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag
op het zwaarste deel van het pad".

De Heer keek toen vol liefde mij aan
en antwoordde op mijn vragen.
"Mijn lieve kind, toen het 't moeilijkste was,
toen heb ik jou gedragen.

Auteur onbekend.

naar boven

 

Kindergebedje
Kindergebedje

Dit is mijn kindergebedje waar ik dierbare
herinneringen aan heb.

Ik vouw mij handje
sluit mijn oogjes
buig mijn knietjes voor u neer
Here houd ook deze nacht
Over ons getrouw de wacht.

naar boven
of

terug naar het hoofdmenu